Etelä-Savon Työterveys

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta

Työpaikkaselvityksellä hankitaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä arvioidaan niiden vaikutusta työntekijän terveyteen.

Selvityksen pohjalta tehdään toimintasuunnitelma ja suunnitellaan ja räätälöidään työterveyshuollon sisältö ja laajuus yhteistyössä yrityksen kanssa.

ESTT Etelä-Savon työterveys

Varaa aika kätevästi netistä