Etelä-Savon Työterveys

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin rakentaminen

Työhyvinvointia lisäävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla tuetaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia hänen työuransa kaikissa vaiheissa.

Meillä on käytettävissä moderneja työvälineitä mm. First Beat – hyvinvointianalyysi, jonka avulla selvitetään mm. kuormitus- ja stressitekijöitä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan vaikutuksia henkilökohtaisessa elämässä.

Oma Chatilla, sähköinen tietoturvallinen yhteydenpitomuoto, otat helposti yhteyttä omaan työterveyshoitajaasi, joka tarvittaessa välittää viestit työterveyslääkärille, työfysioterapeutille tai työpsykologille.

ESTT Etelä-Savon työterveys

Varaa aika kätevästi netistä