Etelä-Savon Työterveys

TYHY -toiminta

TYHY -TOIMINTA

TYHY – Työhyvinvointia lisäävä toiminta

Työhyvinvointia lisäävällä toiminnalla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla tuetaan jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä sekä hyvinvointia hänen työuransa kaikissa vaiheissa. Toiminta kohdistuu yksilön terveyteen, toimintakykyyn, motivaatioon ja ammattitaitoon sekä työn, työympäristön ja työyhteisön kehittämiseen.

Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta on jatkuvaa toimintaa, jonka sisällöstä sovitaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

TYHY-toiminnan tavoitteena on tukea työyhteisön jäsentä hallitsemaan ja kehittämään omatoimisesti työtään, työkykyään, työhyvinvointiaan ja terveyttään. Sillä myös panostetaan työyhteistön kykyyn lisätä sosiaalista tukea työyhteisön sisällä – toisin sanoen tukea yksilöiden jaksamista työyhteisön avulla.

Oikein toteutettuna TYHY-toiminta lisää yksilöiden ja työyhteisön toimintakykyä sekä parannetaan työpaikan niin toimivuutta kuin tuottavuutta.

Työhyvinvointia ylläpitävien hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuu se työterveyshuollon henkilöstö, mikä on hankkeen tavoitteen ja sisällön kannalta tarkoituksenmukaisinta.

ESTT Etelä-Savon työterveys

Varaa aika kätevästi netistä