Etelä-Savon Työterveys

Tietojen antaminen ja ohjaus

TIETOJEN ANTAMINEN JA OHJAUS

Tiedot ja ohjaus ennaltaehkäisyn avaimina.

Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan kaikkien vastaanottokäyntien ja työpaikkakäyntien yhteydessä sisältyen käyntihintaan. Etelä-Savon työterveys antaa tietoja ja ohjeita työntekijöille, yrityksen johdolle sekä työsuojelu- ja linja-organisaatiolle:

  • työhön liittyvistä terveysvaaroista ja terveyshaitoista, niiden välttämisestä, niiltä suojautumisesta ja ensiavusta
  • ammattitaudin oireista ja muista työstä johtuvista sairauksista, niiden ehkäisystä ja hoidosta
  • työhön, työympäristöön, työyhteisöön sekä elintapoihin liittyvistä terveyttä edistävistä tekijöistä
  • terveyden edistämisestä sekä työkyvyn ylläpitämisestä
  • työttömyyden uhatessa

Lisäksi työfysioterapeutit toteuttavat ennaltaehkäisevää, yksilöllistä itsehoito-ohjausta sekä liikuntaneuvontaa erillisillä ohjaus- ja neuvontakäynneillä. He myös antavat tarvittaessa tietoa työpisteen oikeaoppiseen suunnitteluun.

Sopimuksesta järjestetään luentoja, koulutustilaisuuksia ja ryhmätoimintaa, joiden toteuttajat sovitaan aiheen ja tavoitteiden mukaisesti.

ESTT Etelä-Savon työterveys

Varaa aika kätevästi netistä