Etelä-Savon Työterveys

Polkupyörä-ergometri

POLKUPYÖRÄ-ERGOMETRI

Polkupyörä-ergometrillä katsastetaan kunto

Fitware-testillä tehtävä kuntotestaus voi liittyä osana toimintasuunnitelman mukaiseen terveystarkastukseen tai se voi olla yritykselle erikseen suunnattu henkilökunnan fyysisen kunnon ja terveyden seurannan mittari. Sen avulla mitataan hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto sekä arvioida verenkiertoelimistön toimintakykyä suhteessa työnvaatimuksiin.

Testi aloitetaan arvioimalla testattavan terveydellinen soveltuvuus testiin. Verenpaineen mittauksen ja oikean kuormitusportaikon valinnan jälkeen testi suoritetaan valvotuissa oloissa. Tämän jälkeen syke ja muut testitulokset analysoidaan tietokoneella. Testattava saa palautteen sekä suullisesti että kirjallisesti.

Paras hyöty testistä saadaan, kun sitä käytetään pohjana laatiessa testattavalle henkilökohtainen liikuntaohjelma kunnon ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Se ohjaa testattavaa liikkumaan oikein omaan kuntotasoon nähden sekä motivoi liittämään säännöllinen liikunta osaksi omaa elämäntapaa.

ESTT Etelä-Savon työterveys

Varaa aika kätevästi netistä