Etelä-Savon Työterveys

Kokoukset ja neuvottelut

KOKOUKSET JA NEUVOTTELUT

työterveyshuollon toteutuksen suunnittelu; perustietojen keruu, työterveyshuollollisten tarpeiden kartoitus yhteistyössä yrityksen edustajien kanssa tomintasuunnitelmaa varten
työkykyä ylläpitävän/työhyvinvointia edistävän toiminnan suunnittelu
työsuojelutoimikunnan kokoukset
asiantuntijana osallistuminen erilaisiin neuvotteluihin
yksilöön kohdistuvat työkykyneuvottelut eri tahojen kanssa (työnantaja, kuntoutuslaitos, Kela, eläkelaitos)
hoitoonohjausneuvottelut
kuntoutussuunnittelu ja kuntoutuksen seuranta (kuntoremontit,Aslak-kurssit jaTYKY-kyrssit)

TOIMISTOTYÖ

toimintasuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
muistiot ja pöytäkirjat
työpaikkaselvitysraportin laatiminen
työpaikkakäyntipalautteen laatiminen
erilaiset kartoitukset ja kertyneen tiedon analysointi, palutteen antaminen, riskien arvionti ja ryhmän /yhteisön terveydentilan arvionti

  • työkykyindeksikyselyt
  • työstressikyselyt
  • työilmapiirikyselyt
  • sisäilmakyselyt
  • voimavarat työssä –kartoitus

yhteenveto tarkastuksista
erilliset lausunnot, toimenpide- ja parannusehdotukset
luentoihin, koulutustilaisuuksiin liittyvä valmistelutyö

ESTT Etelä-Savon tytöterveys

Varaa aika kätevästi netistä